Animizacja

ANIMIZACJA (łac. animare - ożywiać)

ożywienie, odmiana metafory, polegająca na nadaniu przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych.
Animizacja jest środkiem artystycznym charakterystycznym dla poezji ludowej, w której elementy przyrody są pokrewne i bliskie człowiekowi,
np.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
"(…) wiatry wyją,

Upadają na rolę, tarzają się, ryją,

Rwą skiby, robią otwor wichrowi trzeciemu,

Który wydarł się z roli jak słup czarnoziemu,

Wznosi się, jak ruchoma piramida toczy,

Łbem grunt wierci, z nóg piasek sypie gwiazdom w oczy,

Co krok wszerz wydyma się, roztwiera ku górze

I ogromną swą trąbą otrębuje burzę.

Aż z całym tym chaosem wody i kurzawy,

Słomy, liścia, gałęzi, wydartej murawy,

Wichry w las uderzyły i po głębiach puszczy

Ryknęły jak niedźwiedzie."

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License