Animizacja

ANIMIZACJA (łac. animare - ożywiać)

ożywienie, odmiana metafory, polegająca na nadaniu przedmiotom nieożywionym, zjawiskom przyrody lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych.
Animizacja jest środkiem artystycznym charakterystycznym dla poezji ludowej, w której elementy przyrody są pokrewne i bliskie człowiekowi,
np.
"wody wiatrem oddychanie" (K. K. Baczyński Sur le pont d'Avignon),
"A wieczorami w prądach zatok / noc liże morze słodką grzywą" (K. K. Baczyński Piosenka).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License