Alegoria

ALEGORIA - "wielka metafora" - to postać, wydarzenie, fabuła w utworze literackim lub dziele plastycznym, które poza znaczeniem dosłownym i bezpośrednio przedstawionym, mają jeszcze inne, ukryte i domyślne, zwane alegorycznym. W pewnym uproszczeniu rozumie się jąko upostaciowienie pojęć abstrakcyjnych (np. sowa jest alegorią mądrości, lis - chytrości).

Alegoria- przedstawienie za pomocą opisu zdarzeń, motywów, postaci, roślin, zwierząt, zjawisk jakiejś myśli, idei czy innego, ukrytego znaczenia.
W odróżnieniu od symbolu, który jest wieloznaczny, alegorię należy rozumieć jednoznacznie, np. kobieta z opaską na oczach i wagą w ręku - to alegoria sprawiedliwości.
Alegoria często występowała w gatunkach dydaktycznych, m.in. w przypowieściach i bajkach zwierzęcych, w których np. sowa była alegorią mądrości, lew - siły i władzy, pies - wierności.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License