Akcja

Akcja – całość zdarzeń przedstawionych w utworze. Składają się na nią wszystkie wątki: główny, poboczne i epizodyczne. Akcja obejmuje wyłącznie wydarzenia, których jesteśmy "bezpośrednimi" uczestnikami, czytając utwór. Do akcji nie zaliczają się wspomnienia i retrospekcje.

Inna definicja:
układ zdarzeń przedstawionych w utworze, które kształtują losy bohaterów i są powiązane następstwem chronologicznym lub więzią przyczynowo - skutkową.

Części akcji:
ekspozycja,
zawiązanie akcji,
rozwinięcie akcji,
punkt kulminacyjny,
rozwiązanie akcji
poakcja.

W akcji wyróżnić możemy wątki. Wątek to ciąg zdarzeń o więzi przyczynowo-skutkowej, skupionych wokół jednej postaci lub grupy osób, dotyczących ich wzajemnych relacji lub skupionych wokół jakiegoś problemu.

W utworze może występować wątek główny i poboczne, ale może też być układ kilku równoległych wątków głównych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License