Niepewność

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nieteskliwy.


Wszystko w sobie ztai człowiek bez trudności, wyjąwszy trunku w głowie i w sercu miłości.


Kto kogo miłuje, wad jego nie czuje.


Słońcu i miłości nigdy się w oczy nie patrzy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License